KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Sebit”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği için azami özeni göstermekteyiz. Bu bağlamda https://www.hizligo.com/ web sitesinde (“Site”) Hızlıgo ürününün (“Ürün”) satın alınması ve Ürün’e erişim sağlamanız süresince kişisel verileriniz işlenmektedir. İşbu metni, veri sorumlusu sıfatıyla kullanıcı üyelik kaydınızın yapılması ve üyeliğiniz süresince kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

Ürün’ü satın alma aşamasında Site vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, sınıf/seviye, doğum tarihi ve T.C. Kimlik numarasından oluşan kişisel verileriniz satın alma işleminin gerçekleştirilmesi ve faturalandırmanın yapılması amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi gereğince “sözleşmenin kurulması ve ifası” ve KVKK Madde 5 Fıkra 2 (ç) bendi gereğince “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Okuma hız ölçümleriniz ve kurs takviminizden oluşan kişisel verileriniz Ürün ve Site’den elde ettiğiniz faydayı artırmak ve daha iyi bir verim elde edebilmeniz ve okuma hızınızdaki gelişimin izlenmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi gereğince “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

IP verileriniz ise, Sitemizin güvenliğini arttırmak, trendleri analiz etmek ve Sitemizi yönetmek amacıyla ve ayrıca Site içerisindeki hareketinizi, Siteye yönlendirildiğiniz internet sitelerini, media player (ortam yürütücüsü) kullanımınızı, Siteye erişim zamanlarınızı ve kullanıcı deneyimlerinizi analiz etmek amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki nedenine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Ek olarak, ad-soyad, e-posta adresi ve telefon numarasından oluşan kişisel verileriniz hizmetlerimiz ve kampanyalarımız hakkında sizinle iletişime geçmemiz için izin vermeniz halinde tanıtım yapmak ve ticari ileti göndermek amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 1 uyarınca “açık rızanıza” dayalı olarak işlenmektedir.

Ayrıca, Site ve Ürün ile ilgili karşılaşmış olduğunuz sorunların bildirilmesi ve/veya bilgi ve destek talepleriniz gibi sebeplerle bizimle irtibata geçerek, kişisel verilerinizi şahsen bizimle paylaşmanız halinde, taleplerinize yönelik sizlere destek sağlamak amacıyla iletişim bilgilerinizi KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi gereğince “sözleşmenin kurulması ve ifası”, KVKK Madde 5 Fıkra 2 (d) bendi uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ile KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi gereğince “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki nedenine dayalı olarak işlemekteyiz.

Belirtmek gerekir ki, şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin üçüncü şahıslara ait olması halinde bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunda olduğunu önemle belirtmek isteriz.

Sebit, bu kişisel verileri kendi kullanıcılarına hizmet ve ürün sağlamak amacıyla hizmet satın aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, Sebit’in yurtdışındaki iştirakleri ve birimleriyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Sebit’e ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:15 ODTÜ Teknokent Çankaya/ANKARA adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde kvkk@sebit.com.tr elektronik posta adresine veya sebit@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak başvurabilirsiniz.